portfolio 3 Statement

ARTIST STATEMENT

Mijn werk is het resultaat van een wisselwerking tussen bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens , spontaniteit en consideratie , persoonlijke en publieke gebeurtenissen , relaties en emoties.

EVERY PICTURE TELLS A STORY

Elk schilderij is gelinkt aan een gebeurtenis , gevoel dat ik via het geheugen met beelden , afkomstig van het internet en de sociale media , magazines , films en tv probeer te herconstrueren. Niet alleen het narratieve telt maar ook de gevoelens die erin verwerkt worden zijn belangrijk. Je zou kunnen spreken van een bijzondere vorm van assemblagekunst. Tevens bevat het een element van nostalgie vanuit de kindertijd. Ik wil dat het er speels uitziet en veel kleuren bevat.

EVERY PICTURE BECOMES A STORY

Welke is de impact van de digitale beeldenstorm uit de media op ons leven en gedrag? Onze hersenen absorberen en synthetiseren visuele informatie sneller dan welke andere stimuli dan ook , waardoor visuele inhoud een ongelooflijk effectief medium is.

Het punt is dat onze hersenen constant moeten voldoen aan onrealistische schoonheidstrends en - normen. Beelden zijn zo alomtegenwoordig dat de realiteit erdoor gedefinieerd wordt.

Ons huidig zelfbeeld bestaat uit een mengelmoes van meerdere , verwante en concurrerende beelden die ogenblikkelijk op verschillende schermen van de digitale wereld circuleren.

Het ligt niet zozeer in het passief visueel ondergaan van deze beelden maar ze interactief op een structurele en methodologische wijze te onderzoeken door de bestaande beelden , gebonden aan de tijd , te ontleden , te vervormen , samen te drukken of uit te rekken , verschillende gezichtspunten te verzamelen opdat we ons dan kunnen richten op nieuwe horizonten.

Welnu hierin speelt de schilderkunst een ontwrichtende rol in dit proces van manipuleren , hergebruiken en verdwijnen van beelden. Het anonieme beeldmateriaal wordt aldus getransformeerd naar het traditionele domein van de schilderkunst : de figuratie en de abstracte , geometrische elementen worden geconfigureerd als een overbelasting van de productie van beelden die we elke dag zien.

Door de picturale vloeibaarheid van de verf , de verschillende geometrische patronen , de abstracte verfstreken , de verscheidenheid aan technieken , de overschilderingen , wordt de beeldweergave van de gepresenteerde onderwerpen afwijkend als illustratie van de reguliere beelden die in de media circuleren.En juist hieruit blijkt de betrokkenheid van het werk met de hedendaagse vormen van beeldweergave.

MODUS OPERANDI

Ik gebruik twee manieren om tot een schilderij te komen :

a) de reproductieve manier : via de Iphone maak ik een digitale assemblage - collage die ik print op A4 formaat

b)de productieve manier : de print wordt op doek uitvergroot , geherinterpreteerd en deels geabstraheerd. Al experimenterend ontstaat er een spel met metaforen en associaties die dan weer zorgen voor weglatingen en inpassingen van 'andere ' beelden.Ik pas de kleuren aan en kies de juiste techniek op de juiste plaats.

Wat ik toon zijn ' mentale beelden ' , die hoe dan ook beïnvloedt zijn door de mechanismen en standaarden die via de digitale wereld tot mij komen , gekoppeld aan een visuele verbeelding die afgeleid is van het geheugen of de gedachte.

 

SPECTATOR

De toeschouwer wordt uitgenodigd om dichter bij het schilderij te komen en zich te concentreren op de details alsof ze een afzonderlijk onderdeel zijn in een groter complexer verhaal.

Abstract en figuratief behoren tot hetzelfde onderwerp : portretten , dieptezichten , personages , abstractie , geometrische vormen , interieurs en optische experimenten staan zij aan zij of schuren tegen elkaar aan.

Aangezien we gewoon zijn aan een wereld waarin de beelden voorbijflitsen , wordt het een nieuwe en bijna verontrustende ervaring om even te stoppen en met ons denken , kijken en verbeelden op een andere manier om te gaan bij wat er ons getoond wordt.